Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021

Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021

Loạt hình ảnh mới nhất tại sự kiện Beijing Music & Hifi Show 2021 diễn ra tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) với sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Tannoy, Denon, Marant, Linn, Elac....

Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021
Dạo quanh triển lãm âm thanh Beijing Music & Hifi Show 2021

Theo: monoandstereo

Tiêu Dao

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận