Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật

Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật

Những hình ảnh ghi nhận lại sự xuất hiện của thương hiệu DS Audio tại triển lãm HiEnd Audio & Home Theater ở Nhật Bản. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Focal, Tannoy, Mark Levinson, JBL,...

Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật
Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật

Theo: monoandstereo

Man Nam

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận