Twitter sắp giới thiệu dịch vụ video cạnh tranh Youtube

Twitter sắp giới thiệu dịch vụ video cạnh tranh Youtube

Twitter sắp giới thiệu dịch vụ video cạnh tranh Youtube

Những chi tiết đầu tiên về dịch vụ video mới của Twitter vừa được tiết lộ về điều khoản sử dụng (EULA).

Dù dịch vụ này đã bắt đầu công bố từ tháng 11/2014, một số người sử dụng dịch vụ này đầu tiên, trong đó có Daniel Raffel, mới bắt đầu được tiếp xúc với Twitter Video. Theo đó, Twitter Video sẽ hỗ trợ video định dạng .mp4 và .mov, theo tỉ lệ 16:9 và đại diện yêu cầu định dạng .png hoặc .jpg.

Người dùng sẽ được đăng tải các video có độ dài tối đa 10 phút (song chưa rõ giới hạn dung lượng tập tin). Dịch vụ này cũng tích hợp một công cụ xuất bản Video Publisher, song người dùng phải biên tập video trước khi tải lên bởi Twitter Video vì hiện này họ chưa hỗ trợ biên tập trực tuyến. Twitter yêu cầu tất cả video phải được tải và lưu trữ trên server của Twitter Video. Và tất nhiên, Twitter Video chấp nhận những nội dung đã xuất hiện trên Youtube và những dịch vụ khác.

Ngoài ra, các thành viên thuộc chương trình Amplify sẽ được quyền tích hợp các mẩu quảng cáo vào video được tải lên Twitter Video. Tương tự YouTube hay Vimeo, Twitter cũng ghi rõ là sẽ cho phép người dùng xem thống kê về video, tiến trình tải lên và lượt xem.

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận