Đây là kết quả khi Google AI tự làm… thơ tình

Đây là kết quả khi Google AI tự làm… thơ tình

Google hiện đang cố gắng dạy cho trí tuệ nhân tạo - Google AI - của họ cách nói thật tự nhiên, và kết quả của những bước đầu tiên cũng rất hứa hẹn và... hài hước.

Đây là kết quả khi Google AI tự làm… thơ tình

Theo bài báo được công bố bởi Quartz, Google vừa có một thử nghiệm yêu cầu AI viết một bài thơ bằng cách tự động tạo các câu để chèn vào chỗ trống giữa 2 câu đầu và cuối mà họ đưa ra. Trước đó, Google AI đã được "đọc" khoảng 12000 cuốn ebooks, phần lớn đều là sách truyện và tiểu thuyết lãng mạn.

Rõ ràng là Google AI đã tự biết viết ra những câu chữ có nghĩa (theo một cách hiểu nào đó), nhất là so với các kết quả thử nghiệm trước đây. Tuy nhiên, để mà nói rằng những câu văn nó viết ra là "tự nhiên" thì không hề. Có lẽ sự ảnh hưởng của các cuốn tiểu thuyết mang hơi hướng "ngôn tình" mà Google cho AI đọc đã gây quá nhiều ảnh hưởng lên cách mà nó nghĩ, khiến cho những "bài thơ" dưới đây mang nặng một màu sắc "u tối, trầm uất" - "rather dramatic".

Đây là kết quả khi Google AI tự làm… thơ tình

Dưới đây là một số ví dụ được đưa ra bởi Google, phần in đậm là những câu mà đội ngũ phát triển đưa ra, còn phần chữ thường là do Google AI tự "sáng tác":

"this was the only way. it was the only way. it was her turn to blink. it was hard to tell. it was time to move on. he had to do it again. they all looked at each other. they all turned to look back. they both turned to face him. they both turned and walked away." "there is no one else in the world. there is no one else in sight. they were the only ones who mattered. they were the only ones left. he had to be with me. she had to be with him. i had to do this. i wanted to kill him. i started to cry. i turned to him." "i don't like it, he said. i waited for what had happened. it was almost thirty years ago. it was over thirty years ago. that was six years ago. he had died two years ago. ten, thirty years ago. "it’s all right here. "everything is all right here. "it’s all right here. it’s all right here. we are all right here. come here in five minutes." "i'm fine. you're right. "all right. you're right. okay, fine. "okay, fine. yes, right here. no, not right now. "no, not right now. "talk to me right now. please talk to me right now. i’ll talk to you right now. "i’ll talk to you right now. "you need to talk to me now. "but you need to talk to me now."

Dù gì thì đây cũng rõ ràng là một bước tiến đáng kể trong mảng công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhưng nếu bạn là nhà văn thì đã có thể thở phào rồi, chúng chưa hề sẵn sàng để thay thế con người đâu!

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận