Bất ngờ với khả năng tự học của AI Google DeepMind

Bất ngờ với khả năng tự học của AI Google DeepMind

Chẳng cần con người chỉ dạy, DeepMind tự vận dụng kiến thức có sẵn để phát triển tư duy logic cho mình.

Bất ngờ với khả năng tự học của AI Google DeepMind

Trí tuệ nhân tạo thể hiện sự phát triển vượt bậc khi Google chia sẻ AI “lai” giữa Máy tính Noron Vi Phân (Diffirential Neural Computer – DNC) và mạng nowrron (mạng máy tính mô phỏng theo não người) có khả năng tự học mà không cần đến con người chỉ dạy.

Giống như não của con người, các nút liên kết trong mạng nơron có nhiệm vụ kích thích những điểm trọng yếu riêng biệt cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ. Trong trường hợp này, AI đóng vai trò tối ưu các nốt để tìm giải pháp nhanh nhất giúp mang đến kết quả mong muốn. Qua thời gian, nó sẽ sử dụng những dữ liệu thu được để tăng hiệu quả tìm câu trả lời đúng.

Bất ngờ với khả năng tự học của AI Google DeepMind

Ví dụ, DeepMind có thể suy ra những thông tin liên quan bổ sung từ một vài mối quan hệ trong gia đình. Kiểu như A là chồng B, B là cô của C, máy sẽ suy ra A là chú C. Hay hệ thống DNC được nhận dữ liệu cơ bản chính về hệ thống đường tàu điện ngầm công cộng London, ngay lập tức nó sẽ tự tìm kiếm những tuyến đường bổ sung và mối quan hệ phức tạp giữa các tuyến.

Điều này đồng nghĩa với việc thay vì học hỏi mọi khả năng có thể xảy ra để tìm giải pháp thì DeepMind lại dựa vào kinh nghiệm từng có, tự lục lọi tìm câu trả lời bên trong bộ nhớ chứ không phải được lập trình từ bên ngoài. Sự tiến bộ của một AI vừa là điều vui mừng của các nhà khoa học và đồng thời là mối lo ngại về một tương lai nơi mà robot thay con người lên nắm quyền lãnh đạo.

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận