20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Khi ra mắt chiếc iPod đầu tiên vào năm 2001, Steve Jobs đã yêu cầu tải sẵn vào máy 20 album nhạc do chính ông và các đồng nghiệp trong dự án tuyển chọn để tặng cho những khách tham dự sự kiện.

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Chiếc iPod thế hệ đầu tiên.

Sau khi kết thúc sự kiện, ngoài nhắc nhở "đừng ăn cắp nhạc", Steve Jobs còn tặng cho 250 vị khách mỗi người một chiếc iPod có tải sẵn nhạc và 20 chiếc CD. 15 năm sau, Nobuyuki Hayashi- một trong những khách mời của sự kiện - trong khi dọn dẹp nhà cửa đã tìm lại được 20 chiếc CD mà Apple tặng hồi đó và chia sẻ lại cho chúng ta. Dưới đây là danh sách 20 album đó, và bạn có thể tìm chúng trên iTunes hoặc Youtube nếu muốn nghe.

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

O Brother, Where Art Thou? (Music from the Motion Picture)

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Play & Play: B Sides by Moby

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Crash by Dave Matthews Band

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Breathe by Faith Hill

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Bob Marley & The Wailers by Legend

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Never mind by Nirvana

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Surfacing by Sarah McLachlan

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Jagged Little Pill by Alanis Morissette

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Time Out by The Dave Brubeck Quartet

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Kind of Blue by Miles Davis

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

The Cole Porter Songbook, Vol 1 by Ella Fitzgerald

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Live In Cook County Jail by B.B. King

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Abbey Road by The Beatles

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

A Hard Day's Night by The Beatles

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

The Bootleg Series, Vol. 4: Live 1966 - The "Royal Albert Hall" Concert by Bob Dylan

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Bookends by Simon & Garfunkel

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Bridge Over Troubled Water by Simon & Garfunkel

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Goldberg Variations by Glenn Gould

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Mozart:Symphonies Nos.35-41 by Karl Böhm

20 album nhạc tuyển được chính Steve Jobs và đồng nghiệp lựa chọn

Classic Yo-Yo by Yo-Yo Ma

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận