Thưởng thức âm nhạc từ hệ thống loa B&W 803 D3

Thưởng thức âm nhạc từ hệ thống loa B&W 803 D3

Hệ thống đang trình diễn tại testlab Stereo: Preamp: Cary Audio SLP 05 / Monoblock: Cary Audio 211 FE / Loa: B&W 803 D3 / DAC: C.E.C CD5 / Phụ kiện: Nordost, Tiglon, ADD Powr / Trình diễn: Jazz

 

Stereo Channel

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận