Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho dòng sản phẩm Magico

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho dòng sản phẩm Magico

Thanh Tùng Audio vừa chính thức công bố bảng báo giá mới cho sản phẩm từ thương hiệu loa hi-end Magico. Được biết, đợt điều chỉnh giá mới nhất từ Magico bắt nguồn từ việc giá nhập thành phần nguyên liệu sản xuất đang leo thang nhanh chóng do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 vừa qua.

Magico A Series

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho dòng sản phẩm Magico

Magico A1 

Giá tham khảo: 250,000,000 VND/cặp

Magico A3

Giá tham khảo: 410,000,000 VND/cặp

Magico A5

Giá tham khảo: 710,000,000 VND/cặp

Magico ACC 

Giá tham khảo: 218,000,000 VND/cặp

Magico ASUB

Giá tham khảo: 206,000,000 VND/cặp


Phụ kiện

APOD8

Giá tham khảo: 45,000,000 VND

A1 Grille 

Giá tham khảo: 12,000,000 VNĐ/cặp

A3 Grille 

Giá tham khảo: 18,000,000 VND/cặp

A5 Grille

Giá tham khảo: 22,500,000 VND/cặp

ACC Grille

Giá tham khảo: 9,500,000 VND/chiếc

ASUB Grille

Giá tham khảo: 9,500,000 VND/chiếc

5° Angle Cradle

Bộ 2 cái (ACC): 12,000,000 VND

Bộ 4 cái (A1): 22,500,000 VND


Magico S Series

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho dòng sản phẩm Magico

S1 MkII M-CAST
 
Giá tham khảo: 518,000,000 VND

S1 MkII M-COAT

Giá tham khảo: 642,000,000 VND

S5 MkII M-CAST 

Giá tham khảo: 1,200,000,000 VND

S5 MkII M-COAT 

Giá tham khảo: 1,350,000,000 VND

S7 M-CAST 

Giá tham khảo: 1,850,000,000 VND

S7 M-COAT 

Giá tham khảo: 2,050,000,000 VND

SCC M-CAST 

Giá tham khảo: 525,000,000 VND

SCC M-COAT 

Giá tham khảo: 600,000,000 VND

SSUB M-CAST 

Giá tham khảo: 470,000,000 VND

SSUB M-COAT 

Giá tham khảo: 550,000,000 VND

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho dòng sản phẩm Magico

TITAN-15 VND 

Giá tham khảo: 845,000,000 VND

 

Magico M Series

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho dòng sản phẩm Magico

M2 

Giá tham khảo: 2,000,000,000/cặp

M3 

Giá tham khảo: 2,500,000,000/cặp

M6 

Giá tham khảo: 4,880,000,000/cặp

M9

Giá tham khảo: 19,800,000,000 VNĐ


Phụ kiện 

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho dòng sản phẩm Magico

QPOD-3 for light to medium weight components: 39,000,000 VND

QPOD-4 for light to medium weight components: 49,000,000 VND

MPOD-3 for heavy components or speakers: 90,000,000 VND

MPOD-4 for heavy components or speakers: 120,000,000 VND

MPOD-8 for S7, M-Project, Q7, Q7 MkII: 240,000,000 VND

SPOD-6 for original S5: 66,000,000 VND

SPOD-8 for S1 MkII, S3 MkII, S5MkII, Q3, Q5: 86,000,000 VND

SPOD-8 Plus for original S1 and S3: 92,000,000 VND

MRACK3 three shelf equipment rack w/MPOD: 915,000,000 VND

MRACK4 four shelf equipment rack w/MPOD: 1,200,000,000 VND

Vibration Dissipation Platform w/MPOD: 340,000,000 VND    

Vibration Dissipation Platform Plus w/MPOD: 399,000,000 VND

Nhà phân phối: Thanh Tùng Audio

PV

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận