Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series

Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series

Những hình ảnh đầu tiên về dòng dây Stellar Series của thương hiệu Pachanko Labs, bao gồm: Stellar Nano USB, Stellar Serenity SATA và Stellar Wave SPDIF.

Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series
Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series
Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series
Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series
Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series
Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series
Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series
Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series
Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series
Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series
Pachanko Labs tung loạt ảnh giới thiệu dòng dây dẫn Stellar Series

Theo: monoandstereo

Man Nam

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận