Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam

Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam

Nhà phân phối Thanh Tùng Audio vừa công bố giá bán chính thức trong năm 2021 cho các mẫu loa từ thương hiệu hi-end Rockport Technologies.

Atria II

Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam

Giá tham khảo: 660,000,000 VNĐ

 

Avior II

Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam

Giá tham khảo: 970,000,000 VNĐ

 

Cygnus 

Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam

Giá tham khảo: 1,570,000,000 VNĐ

 

Lyra

Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam
Giá bán loa Rockport Technologies tại Việt Nam

Giá tham khảo: 4,300,000,000 VNĐ

Nhà phân phối: Thanh Tùng Audio

PV

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận