Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Nhà phân phối Thanh Tùng Audio vừa công bố giá bán chính thức của các sản phẩm loa ProAc tại thị trường Việt Nam trong năm 2021.

Tablette Range

Tablette 10

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 44,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 51,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

Tablette 10 Signature

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 58,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 63,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

Studio Range

Studio Monitor 100

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 81,000,000 VNĐ

Centre Channel Range 

Centre Voice

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 30,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 35,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

Response Range

Response DB3

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 65,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 78,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

Response DB1

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 82,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 95,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

Response D2

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 89,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 104,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

Response D2R

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 111,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 128,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

RESPONSE DT8 

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 89,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) /  102,000,000 (phiên bản Ebony/Rosewood)

RESPONSE D20/R/D 

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 120,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 142,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

RESPONSE D30/RS/DS

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 204,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 236,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

RESPONSE D48/R/D

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo:  240,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 305,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

K Series

K1 

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 204,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 238,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

Chân loa K1

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 33,000,000 VNĐ

K3

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 410,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 480,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

K6

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 564,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 648,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

K6 Signature 

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 816,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 936,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

K10

Giá bán loa ProAc ở Việt Nam

Giá tham khảo: 1,250,000,000 VNĐ (phiên bản Standard) / 1,320,000,000 VNĐ (phiên bản Ebony/Rosewood)

Nhà phân phối: Thanh Tùng Audio

 

Man Nam

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận