Thanh Tùng Audio cập nhật giá mới trong năm 2022 cho sản phẩm JBL

Thanh Tùng Audio cập nhật giá mới trong năm 2022 cho sản phẩm JBL

Trong thông báo mới nhất từ nhà phân phối Thanh Tùng Audio, các sản phẩm đến từ thương hiệu JBL đã có mức giá mới dựa theo đợt điều chỉnh giá trong đầu năm 2022 của hãng.

Loa JBL PREMIUM Everest & K2 Series

Thanh Tùng Audio cập nhật giá mới trong năm 2022 cho sản phẩm JBL

Project Everest DD67000: 1,800,000,000 VND/cặp

Project Everest DD67000 Premium Finish: 2,100,000,000 VND/cặp

Project Everest DD67000 Premium Finish Program: 2,200,000,000 VND/cặp

Thanh Tùng Audio cập nhật giá mới trong năm 2022 cho sản phẩm JBL

Project K2 S9900: 1,100,000,000 VND/cặp

Project K2 S9900 Premium Finish: 1,200,000,000 VND/cặp

Project K2 S9900 Premium Finish Program: 1,400,000,000 VND/cặp

 

Loa JBL PREMIUM “S” Series

Thanh Tùng Audio cập nhật giá mới trong năm 2022 cho sản phẩm JBL

S4700: 360,000,000 VND/cặp

S3900: 240,000,000 VND/cặp

 

Loa JBL PREMIUM Studio Monitors

Thanh Tùng Audio cập nhật giá mới trong năm 2022 cho sản phẩm JBL

4367: 360,000,000 VND/cặp

4349: 180,000,000 

4312G: 60,000,000

Chân loa JS-120: 12,000,000 

4312M II: 24,000,000 

 

Loa JBL PREMIUM Classic Series

Thanh Tùng Audio cập nhật giá mới trong năm 2022 cho sản phẩm JBL

L100 Classic: 120,000,000

L100 Classic Grilles: 12,600,000

L82 Classic: 62,000,000

Chân loa JS80: 9,000,000

L52 Classic: 26,800,000

 

Loa JBL PREMIUM HDI Series

Thanh Tùng Audio cập nhật giá mới trong năm 2022 cho sản phẩm JBL

HDI-3800: 125,000,000

HDI-3600: 98,000,000

HDI-4500: 42,000,000

HDI-1600: 45,000,000

HDI-1200P: 75,000,000

Chân loa HDIFS: 12,500,000

Bạn đọc có thể tham khảo giá các danh mục sản phẩm JBL khác do Thanh Tùng Audio phân phối tại đây.

Website: https://www.thanhtungaudio.com

Châu Bùi

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận