Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Nhà phân phối Thanh Tùng Audio vừa công bố bảng giá mới nhất dành cho sản phẩm của thương hiệu hi-end dCS, được áp dụng chính thức ngay từ tháng 6/2021. Được biết, sự thay đổi bất ngờ này xuất phát từ việc chuỗi cung ứng toàn cầu bị Covid-19 ảnh hưởng khiến giá nguyên liệu tăng cao, bao gồm nguồn kim loại quan trọng được dCS chọn dùng để sản xuất.

dCS Vivaldi

Vivaldi Digital to Analogue Converter*

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Giá tham khảo: 890,000,000 VNĐ

 

Vivaldi CD/SACD Upsampling Transport

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Giá tham khảo: 990,000,000 VNĐ

 

Vivaldi Master Clock

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Giá tham khảo: 450,000,000 VNĐ

 

Vivaldi Upsampler Plus / Network Streamer

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Giá tham khảo: 630,000,000 VNĐ

 

dCS Rossini

Rossini Upsampling CD Player / Network Streamer*

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Giá tham khảo: 750,000,000 VNĐ

 

Rossini Upsampling DAC / Network Streamer

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Giá tham khảo: 660,000,000 VNĐ

 

Rossini CD/SACD Upsampling Transport*

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Giá tham khảo: 630,000,000 VNĐ

 

Rossini Master Clock

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Giá tham khảo: 240,000,000 VNĐ

 

 

dCS Bartók

Bartók Upsampling Network Streamer with Headphone output

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Giá tham khảo: 490,000,000 VNĐ

 

Bartók Upsampling Network Streamer

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Giá tham khảo: 390,000,000 VNĐ

 

Remote Handsets

dCS Universal Remote Handset

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán mới cho sản phẩm dCS tại Việt Nam

Giá tham khảo: 15,000,000 VNĐ

(*): Thiết bị đã kèm sẵn dCS Universal Remote Handset

Nhà phân phối: Thanh Tùng Audio

Nhà bán lẻ: Audio Hoàng Hải

PV

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận