Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Nhà phân phối Thanh Tùng Audio vừa cập nhận giá bán chính thức trong năm 2021 cho sản phẩm từ thương hiệu high end Mark Levinson tại thị trường Việt Nam.

Preamp

No.52 (Reference Series Preamplifier)

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 720,000,000 VNĐ

No.523

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 360,000,000 VNĐ

No.526

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 480,000,000 VNĐ

No.5206

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 216,000,000 VNĐ

 

Player

No.519

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 480,000,000 VNĐ

No.5101

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 135,000,000 VNĐ

 

Turntable

No.515

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 240,000,000 VNĐ - 300,000,000 VNĐ

No.5105

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 168,000,000 VNĐ - 192,000,000 VNĐ

 

Integrated Amplifiers

No.585

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 288,000,000 VNĐ

No.585.5

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 384,000,000 VNĐ

No.5802

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 168,000,000 VNĐ

No.5805

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 204,000,000 VNĐ

 

Reference Series Amplifiers

No.53

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 1,200,000,000 VNĐ

 

Power Amplifiers

No.536

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 720,000,000 VNĐ

No.534

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 480,000,000 VNĐ

No.5302

Thanh Tùng Audio cập nhật giá bán Mark Levinson tại Việt Nam

Giá tham khảo: 216,000,000 VNĐ

 

Nhà phân phối: Thanh Tùng Audio

Tiêu Dao

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận