Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition

Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition

Exclusive P 10 Limited Edition là mẫu mâm đặc biệt được hãng mâm đĩa than hi-end Torqueo Audio sản xuất với số lượng cực kỳ giới hạn: 3 chiếc trên toàn thế giới. Hơn nữa, chỉ có 1 chiếc duy nhất được mở bán trên eBay với giá 8,000 Euro.

Hình ảnh về Exclusive P 10 Limited Edition

Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition
Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition
Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition
Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition
Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition
Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition
Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition
Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition
Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition
Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition
Torqueo Audio mở bán bộ mâm đĩa than hi-end Exclusive P 10 Limited Edition

Theo: monoandstereo

Tiêu Dao

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận