GRYPHON KALLIOPE

GIÁ THAM KHẢO

673,000,000 VNĐ


Thông số kỹ thuật

Cổng vào USB tương thích: PC/MAC. PCM: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz, 32 bits.
DSD qa USB (DoP): 2.822, 3.072, 5.644 và 6.144 MHz
Cổng vào BNC và XLR tương thích PCM: 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 176.4 và 192 kHz, 24 bits


Mặt trước Kalliope bố trí các nút chức năng gồm: On/Standby, Mute On/Off, Input, Digital Filter, Up-Sa (up từ 32bit/192kHz lên 32bit/210kHz), Phase +/- và Menu. Mặt sau có 14 kết nối gồm 1 kết nối đầu vào Balanced 110 Ohm, 3 kết nối đầu vào BNC single-ended 75 Ohm, 1 kết nối đầu vào và 1 kết nối đầu ra BNC 75 Ohm cho Word Clock, 1 kết nối đầu ra Balanced 110 Ohm dành cho de-jittered (dòng để khử nhiễu jitter cho các ngõ vào digital, sau đó xuất digital out ra các thiết bị giải mã khác). Phần output gồm 4 kết nối đầu ra 2 XLR và 2 RCA cho analog, 1 kết nối vào và 1 kết nối ra cho 12V trigger, cuối cùng là 1 cổng kết nối đầu vào dành cho USB. Quá trình chuyển đổi tỷ lệ mẫu được thực qua bộ lọc chất lượng cao bao gồm một tụ Mica bạc. Đầu vào USB tương thích với các định dạng âm thanh thông qua máy tính: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352,8, 384 kHz lên đến 32 bit và DSD: 2,822, 3,072, 5,644, 6,144 MHz. Tần số lấy mẫu của Kalliope trong định dạng DSD đạt 6.144 MHz, thuộc loại cao nhất trong các giải mã hi-end hiện nay.

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận