Ghé thăm phòng lab của Feastrex tại Nhật Bản

Ghé thăm phòng lab của Feastrex tại Nhật Bản

Ghé thăm nơi phát triển sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng, cụ thể là Feastrex (Nhật Bản), luôn là một việc đầy thú vị và truyền cảm hứng đối với mọi audiophile. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận lại tại phòng lab của Feastrex cùng với những sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện.

Ghé thăm phòng lab của Feastrex tại Nhật Bản
Ghé thăm phòng lab của Feastrex tại Nhật Bản
Ghé thăm phòng lab của Feastrex tại Nhật Bản
Ghé thăm phòng lab của Feastrex tại Nhật Bản
Ghé thăm phòng lab của Feastrex tại Nhật Bản
Ghé thăm phòng lab của Feastrex tại Nhật Bản
Ghé thăm phòng lab của Feastrex tại Nhật Bản
Ghé thăm phòng lab của Feastrex tại Nhật Bản

Theo: monoandstereo

Man Nam

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận