Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022

Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022

Những hình ảnh ghi nhận lại tại triển lãm thiết bị âm thanh cao cấp vừa diễn ra tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc. Đến với sự kiện là nhiều tên tuổi lớn trên thị trường âm thanh như McIntosh, Sonus Faber, Klipsch... và nhiều thương hiệu non trẻ vừa xuất hiện trên thị trường trong những năm gần đây.

Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022
Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022

Tiêu Dao

Bài viết liên quan

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận